Yritysten ja yksityishenkilöiden veroilmoitusten jättöajat vaihtelevat yritysmuodon ja verohallinnon antamien ohjeiden mukaan. Nova Accounting pitää huolta yrityksen veroilmoituksen täyttämisestä ja jättämisestä oikea-aikaisesti verottajalle.

Yrittäjän toiveiden mukaan verotusta seurataan jo tilikauden aikana ja ennakkoveroihin voidaan hakea muutosta, mikäli tulos poikkeaa ennalta arvioidusta. Veroilmoituksen jättövaiheessa verojen määrä pyritään määrittämään mahdollisimman tarkasti. Näin yrittäjällä on mahdollisuus hakea ennakoiden palautusta tai maksaa lisäennakoita sen mukaan mille lopputulos näyttää.