TILINPÄÄTÖSPALVELUN SISÄLTÖ:

  • Pää- ja päiväkirjat tilikaudelta
  • Tasekirja
  • Erittelyt lain vaatimalla tasolla
  • Tilinpäätöksen erityiskirjaukset

Suomen kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksessä laaditaan seuraavat dokumentit:

  1. tuloslaskelma, joka kuvaa tuloksen muodostumista;
  2. tase, joka kuvaa tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa;
  3. tuloslaskelman ja taseen liitetiedot
  4. rahoituslaskelma;
  5. toimintakertomus tilinpäätöksen liitteenä.

Kirjanpitolain mukaan jokaisen kirjanpitovelvollisen on laadittava tilinpäätös, mutta rahoituslaskelma ja toimintakertomus vaaditaan vain suurilta yrityksiltä ja pörssiyhtiöiltä.