PALGAARVESTUSTEENUS SISALDAB:

  • Töötajate igakuine palkade arvestamine
  • Palgalehtede koostamine
  • Lisatasude, preemiate arvestamine
  • Puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
  • Haigushüvitiste arvestus
  • Deklaratsioonide koostamine ja esitamine maksu- ja tolliametile
  • Auto- ja lähetushüvitiste arvestus
  • Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine statistikaametile
  • Palkade ja maksude ülekandmine
  • Suhtlemine KELA-ga (haiguslehtede esitamine, emapuhkuse ja vanemapuhkuse hüvitistaotlused)

Palgaarvestuse teostamine toimub programmis “EmCe”.